Integriteitscode

WAAROM EEN INTEGRITEITSCODE?

Ik vind veiligheid en vertrouwen de belangrijkste aspecten in de sessies die ik aanbied. Waarbij ik vrouwen - vanuit verbinding - bij hun diepste processen mag ondersteunen. Daarom heb ik een integriteitscode opgesteld, waarin duidelijk en helder wordt aangegeven wat je van mij mag verwachten. Ook wordt duidelijk en helder wat ik vooral niet doe en wat jouw rol als klant is.

Het centrale uitgangspunt is dat ik een veilige ruimte bied waarin vrouwen volledig zichzelf kunnen zijn en waar ruimte is om te ontdekken waar oude (opgeslagen) pijn en emotionele blokkades zich bevinden en hoe deze doorbroken kunnen worden

1. DOGMA VRIJ

Ik begeleid niet vanuit een dogma. Er is een spirituele setting en er wordt gewerkt met een methodiek met een duidelijk doel. De klant is vrij om spiritualiteit of religie op haar eigen wijze te beleven. Ik heb als uitgangspunt dat ieder mens een ziel heeft, dat haar verbindt met dat wat groter is. Hoe je de spirituele verbinding met het Goddelijke noemt is voor ons niet belangrijk, maar zal ik zeker respecteren. Eenheid in diversiteit is mijn uitgangspunt. De klant mag zijn of haar eigen normen en waarden gaan ontdekken in een veilige setting.

2. INTIMITEIT

Er zijn voor mij en mijn klanten grenzen betreffende de intimiteit. Alles wat niet de intentie heeft van professionele begeleiding binnen de setting van Atelier de derde is niet toegestaan. Mijn werk kenmerkt zich ook door fysiek contact en aanrakingen. Dit contact behoort vertrouwen en ontspanning te geven en vanuit deze ontspannenheid kan jij als klant intense emotionele processen aangaan. Ik ben me ervan bewust dat mijn setting afwijkt van wat gebruikelijk is in een reguliere therapeutische setting, waarin fysieke afstand tussen cliënt en therapeut gebruikelijk is. Specifiek in het geval van diepe innerlijke reizen bied ik fysiek/lichamelijke ondersteuning zodat de de klant gerustgesteld wordt in haar diepste angsten en het trauma kan verwerken wat daaronder verscholen ligt. Ik ben bij je zolang je me nodig hebt en ga weer bij je weg als je het proces zelf aan kan. Dus wat ik specifiek niet doe is seksuele toenadering zoeken/handelingen verrichten op de mond kussen, het aanraken van intieme lichaamsdelen of langer bij iemand blijven dan voor haar proces noodzakelijk is. Mijn klant haar veiligheid en proces staan boven alles en ik dien hierop afgestemd te zijn.

3. DE BEHOEFTE VAN DE DEELNEMER

Ik luister naar de behoefte van mijn klant en deze behoefte wordt gerespecteerd. Als een persoonlijke behoefte van mijn klant niet strookt met het doel van de sessie of ceremonie wordt deze vriendelijk en duidelijk beargumenteerd begrensd. Duidelijk moet zijn dat hier geen sprake is van willekeur of machtsgebruik, maar vanuit het oogpunt van het bewaken van de veilige setting en het proces van mijn klant. Ik sta ten dienste van het proces van mijn klant.

4. EEN ACCEPTERENDE HOUDING

Ik heb een accepterende en begrenzende houding. Alles kan en mag er zijn. Ik voel wat nodig is bij mijn klant(en) en geven ook grenzen aan met betrekking tot de veiligheid voor een ieder.

5. mijn rol

Ik heb al een aantal jaren ervaring in het begeleiden en ben ook op professioneel gebied opgeleid op het vlak van hulpverlening en/of persoonlijke ontwikkeling. De kern van mijn werk is om de klant naar haar kern/essentie te brengen en om met specifieke technieken dit proces te faciliteren. Veiligheid en vrijheid staan hierbij centraal. Ik waak als het ware over mijn klant, zodat de klant los kan laten en tot overgave kan komen. Ik ben me altijd bewust van deze rol en bied de klant veiligheid. 

6. NAZORG

Na een sessie zal ik altijd nog even contact opnemen met mijn klant, want een proces duurt langer dan een sessie, een ceremonie.
Is er aanvullend op de geboden nazorg meer nodig, dan gaan we samen in overleg.

7. DE DONKERE KANT IS WELKOM

Zij is welkom. Ook de kanten van de klant die zij niet graag wil laten zien of de kanten waar zij zich voor schaamt. Je bent wie je bent met je lichte en je donkere kanten. Dit geldt voor zowel de deelnemer als mijzelf. Ik heb een ondersteunende functie; doordat ikzelf vergelijkbare processen heb doorgemaakt, kan ik jou ondersteunen om verstoten schaduwkanten te ontdekken, te zien en te omarmen. Dit is het doel van mij en is voor mij de betekenis van heelwording.

8. AFSTAND EN NABIJHEID

Zowel de klant als de ikzelf ervaar ons eigen grenzen en behoeften. Het afstemmen met elkaar is hierin belangrijk.

9. OVERDRACHT EN TEGENOVERDRACHT

Als begeleider ben ik me bewust van de dynamiek van de overdracht en tegenoverdracht. Ik stel mezelf  continu de vraag: Handel ik vanuit een eigen behoefte of vanuit de behoefte van de klant?

10.Grenzen

Zowel ik als de klant ervaren grenzen. De klant bepaalt zelf de vorm van fysiek contact die zij aan wil gaan. De klant kiest er bewust voor om een innerlijke reis te maken en diep in proces te gaan. Ik help in deze ontdekkingstocht en bewaak veiligheid en grenzen ter bescherming van de klant.